Intervju med Anders Fjellhei, Gåebrien sijte / Riast-Hylling reinbeitedistrikt, 23.8.1977

Tidsrom 1977 - 1977

Anders Fjellhei, 23.8.1977


Tittel Lengde Medvirkende
Anders Fjellhei, 23.8.1977 01:36:00
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U2/L0001/0002
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U2: B-ráidu: Boazodoallojearahallamat / Reindriftsintervjuer
L0001: Báttit 1-13
0002: B2 Anders Fjellheim, Gåebrien sijte / Riast - Hylling reinbeitedistrikt. Lydopptak 22.08.1977 - Fra Asta: Opptak fra 1977 der Mikkel Nils Sara intervjuer Anders Fjellheim om reindriften i Gåebrien sijte / Riast-Hylling reinbeitedistrikt i Sør-Trøndelag reinbeiteområde. Sámi arkiiva har digitalisert opptaket. Motiv: Reindrift i sørsamisk område. Sør-Trøndelag reinbeiteområde. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.