Intervju med Jonas Barruk, Brekkebygd-Hyllingen, 23.8.1977

Tidsrom 1977 - 1977

Jonas Barruk, Brekkebygd- Hyllingen, 23.8.1977


Tittel Lengde Medvirkende
Jonas Barruk, Brekkebygd- Hyllingen, 23.8.1977 01:36:01
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U2/L0001/0001
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U2: B-ráidu: Boazodoallojearahallamat / Reindriftsintervjuer
L0001: Báttit 1-13
0001: B1 Jonas Barruk, Brekkebygd- Hyllingen Lydopptak 23.08.1977 - Fra Asta: I dette opptaket fra 1977 møter vi Jonas Barrok 62 år, fra Riast-Hylling / Gåebrien sitje. Han har drevet reindrift i disse traktene siden han var 22 år. Familiene Barrok og Stinnerbom kom fra Børgefjell til Essand / Saanti sitje i 1912-13. Jonas Barrok har også vært reingjeter i Børgefjell-området hos Anna og Peder Dærga i årene 1953-54, dette var i hans fars hjemtrakter. Intervjuet viser blant anna hvordan sørsamer har flyttet på seg. Det er Johan J.Eira som intervjuer Jonas Barrok i dette opptaket. Johan J.Eira intervjuer reineier Jonas Barruk, født 14.8.1915, om reindriften i området Brekkebygd-Hyllingen i Sør-Trøndelag. Sámi arkiiva har digitalisert intervjuet. Motiv: Reindrift i sørsamisk område. Sør-Trøndelag reinbeiteområde. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.