Intervju med Elle Stenfjell, 30.9.1992

Tidsrom 1992 - 1992

Elle Stenfjell, 30.9.1992


Tittel Lengde Medvirkende
Elle Stenfjell, 30.9.1992 00:10:52
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0028/0021
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0028: A-ráidu nr. 510-530
0021/0021: SI 530-A: 30/9-92. Informant Elle Stenfjell. 7760 Snåsa. Sydsamisk intervjuer. Evald Stenfjell. 7760 Snåsa. Episoder fra reindriften. Ca. 10-15 min./SI A530 Elle Steinfjell Lydopptak 30.09.1992 - Fra Asta: Elle Steinfjell, født 1923, ble i 1992 intervjuet av Evald Steinfjell på sørsamisk om hendelser fra reindriften. Varighet omlag 10-15 minutter. Hun forteller om ei natt da hun var ute sammen med reinen og to reiner fikk hornene fast i hverandre. En annen gang reddet de en reinkalv som hadde falt i en bergsprekk. Hun forteller også om kalvemerking på snøflekker. Merknad: Tillatelse til utgivelse ikke gitt. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.