Intervju med Jonas Barruk, 26.6.1984

Tidsrom 1983 - 1983

Jonas Barruk, 26.6.1984


Tittel Lengde Medvirkende
Jonas Barruk, 26.6.1984 00:44:43
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0028/0020
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0028: A-ráidu nr. 510-530
0020/0020/0020: SI 529-A: B-2- Jonas Barruk. 26/6-84./SI A529 Jonas (Jovva) Barruk/SI A529 Jonas (Jovva) Barruk Lydopptak 26.06.1984 - Fra Asta: Jonas (Jovva) Barruk, født 1908, har i 1984 blitt intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Dette intervjuet er en fortsettelse fra A 528 og inneholder forklaringer på reindriftsbetegnelser. Intervjuet er transkribert, 7 sider: PA/1030/G/L0003/0529. Merknad: Det er ikke gitt tillatelse til utgivelse. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.