Intervju med Jonas Barruk, 26.6.1984

Tidsrom 1984 - 1984

Jonas Barruk, 26.6.1984.


Tittel Lengde Medvirkende
Jonas Barruk, 26.6.1984. 00:46:43
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0028/0019
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0028: A-ráidu nr. 510-530
0019/0019: SI 528-A: B-1. Jonas Barruk. 26/6-84./SI A528 Jonas (Jovva) Barruk Lydopptak 26.06.1984 - Fra Asta: Jonas Barruk ble i 1984 intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga. Intervjuet er på 47 minutter og starter med at han forteller om da han begynte å gjete rein som barn. Fortellinga er transkribert, 1 side. Følges opp med 5 sider forklaring på reindriftsbenevnelser med tilknytning til teksten. Benevnelsene fins transkribert på PA/1030/G/L0003. Hør også Jonas på A 119, A 120 og A 529. Merknad: Tillatelse til utgivelse ikke gitt Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.