Intervju med Paul Vesterfjell, Anna Jacobsen, 22.9.1983

Tidsrom 1983 - 1983

Paul Vesterfjell, Anna Jacobsen


Tittel Lengde Medvirkende
Paul Vesterfjell, Anna Jacobsen 00:46:47
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0028/0018
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0028: A-ráidu nr. 510-530
0018: SI 527-A: B-2. Paul Westerfjäll, Anna Jacobsen. 22/9-83. Lydopptak 22.09.1983 - Fra Asta: Paul Vesterfjell og Anna Jacobsen har i 1983 gitt forklaringer på sørsamiske ord og uttrykk til Lajla Mattsson Magga. Intervjuet er på 47 minutter. Liste over ordene fins på PA/1030/G/L0003. Merknad: Muntlig tillatelse til utgivelse. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.