Intervju med Lars Börgefjäll (Burkien Laara) (band II)

Tidsrom 1982 - 1982

Lars Börgefjäll (band II)


Tittel Lengde Medvirkende
Lars Börgefjäll (band II) 00:47:23
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0023/0020
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0023: A-ráidu nr. 409-429.
0020/0020/0020: A 428: LpS, Band II. Lars Børgefjäll./SI A428 Lars Børgefjell (Burkien Laara)/SI A428 Lars Børgefjell (Burkien Laara) Lydopptak 1982 - Fra Asta: Lars Børgefjell ble i 1982 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Intervjuet er på 53 minutter og er en fortsettelse fra A 427, der han forklarer ord og uttrykk som har tilknytning til rein og reindrift. Hør også A 92 og A 427. Merknad: Ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.