Intervju med Per Torkelsson, Skæhkere / Skäckerfjäll

Tidsrom 1982 - 1982

Per Torkelsson.


Tittel Lengde Medvirkende
Per Torkelsson. 00:48:04
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0020/0018
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0020: A-ráidu nr. 347-368
0018: A 364: Lps. Per Torkelsson. Lydopptak 1982 - Fra Asta: Per Torkelsson ble i 1982 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Intervjuet er på 48 minutter og omhandler: Hvor han bodde som barn. Ville reiner. Om ulv. Forberedelse til reinsamling. Reinsamling. Overnatting ute. Første gang i reinskogen. Hundens betydning for at arbeidet i reinskogen skal gå lettere. Hør også Per på A 257. Merknad: Han har gitt muntlig tillatelse til utgivelse. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.