Intervju med Klemet Klementson, 2.5.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Klemet Klementson, 2.5.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Klemet Klementson, 2.5.1981 00:08:54
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0018/0015
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0018: A-ráidu nr. 304-325
0015: A 318: Frankrike, Klemet Klamentsson,Fortsätten. Hur renkalv höll på att drukna: 2/5-81 Lydopptak 02.05.1981 - Fra Asta: Klement Klementsson, f. 18.05.1907, er i mai 1981 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Intervjuet er på 10 minutter og er en fortsettelse fra A 317 om hvordan en reinkalv holdt på å drukne. Merknad: Han har gitt muntlig tillatelse til utgivelse. Klement Klementsson, r. 18.05.1907, lea gihtjehtamme Lajla Mattsson Maggeste saemiengielesne suehpeden 1981. Gihtjehtimmie 10 minudth vaasa jïh akte jåarhke soptsestimmeste A 317 guktie akte miesie lij batneneminie. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.