Intervju med Klemet Klemetsen, Frankrike*, 1.5.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Klemet Klemetsen, 1.5.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Klemet Klemetsen, 1.5.1981 00:47:25
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0018/0012
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0018: A-ráidu nr. 304-325
0012/0012: A 315: Frankrike, Klemet Klemetsen, Innehåll, Honnbenämnings, Betesbenämningar. 1/5-81/SI A315 Klement Klementsson Lydopptak 01.05.1981 - *Frankrike är en by i norra Offerdals distrikt i Krokoms kommun, Jämtlands län. Fra Asta: Klement Klementsson, f. 18.05.1907, er i mai 1981 intervjua av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Han forteller om benevninger på reinhorn, benevninger på forskjellige bein på rein og han snakker om forskjellige beitebeskrivelser. Merknad: Han har gitt muntlig tillatelse til utgivelse. Klement Klementsson, r. 18.05.1907, lea gihtjehtamme saemiengïelesne Lajla Mattsson Maggeste suehpeden 1981. Dïhte soptseste bovtsentjåervien nommi bïjre, ovmessie bovtsenmåaraj nommi bïjre jïh ovmessie gåatomebuerkiestimmiej bïjre. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.