Intervju med Junetta Dorra, Brändåsen, 30.4.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Junetta Dorra, Brändåsen, 30.4.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Junetta Dorra, Brändåsen, 30.4.1981 00:43:00
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0018/0011
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0018: A-ráidu nr. 304-325
0011: A 314: Brändåsen, 30/4-1981, Junetta Dorra Lydopptak 30.04.1981 - Fra Asta: Junetta Dorra fra Härjedalen ble intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga 30.04.1981. Opptaket er på 43 minutter. Det er ikke oppgitt fødselsår på henne. Av innholdet kan nevnes: Hun forteller om skosøm og om at hun fortsatt syr sko, men nå er det ikke så lett å få tak i bellinger (gaamesh) lenger. Denne kunnskapen har hun fått fra sin mor, hun har også lært seg å sy skinnhansker ( gamhtsh) og sekk av skinn (gaeblehke-voesse). Skinnet brukte de å tilberede selv. Hun forteller hvor hun har bodd og at familien drev med reindrift. Kvinner deltok ikke aktivt i reinskogen, men hun har kjørt med rein, blant annet for å frakte varer. Hun forteller om hvordan tida har endret seg, nå bruker de helikopter og snøskuter. Ingen av hennes tre døtre bor i området lenger, de har måttet flytte hjemmefra og ta seg jobb, og de har derfor ikke har noen tilknytning til reindrifta lenger. Merknad: Det er ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt. Men hun vil ikke si navnet sitt når hun blir spurt om det, og hun er veldig usikker på intervjusituasjonen til å begynne med. Men hun blir mer sikker etter hvert, forteller hvor hun er fra , hvem hennes foreldre er, at hun har vært gift, mannen er død, og hun forteller om sine døtre. Sammen med at hun forteller om skosøm, om reindrift og det livet hun har levd, er hennes historie verd å høre på. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.