Intervju med Edvard Willenfeld, Brändåsen 30.4.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Edvard Willenfeld, Brändåsen 30.4.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Edvard Willenfeld, Brändåsen 30.4.1981 00:47:36
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0018/0010
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0018: A-ráidu nr. 304-325
0010: A 313: Brändåsen 30/4-81, Edvard Willenfeld Lydopptak 30.04.1981 - Fra Asta: Edvard Villenfeldt, født i 1912, ble intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk 30.04.1981. Samtalen forgikk i Brändåsen.Opptaket er på 48 minutter og inneholder: Hvor han har bodd og gått på skole, der han blant annet har hatt Sigrid Rutfjäll som lærer. Da han var dreng hos et tamreinslag i Norge. Om en reinkalv som døde fordi simla forlot den. Merknad: Ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.