Intervju med Sigrid Rutfjäll, Tänndalen 29.4.1981 (Band I)

Tidsrom 1981 - 1981

Sigrid Rutfjäll, Tänndalen 29.4.1981 (Band I)


Tittel Lengde Medvirkende
Sigrid Rutfjäll, Tänndalen 29.4.1981 (Band I) 00:48:35
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0018/0008
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0018: A-ráidu nr. 304-325
0008: A 311: Band I, Sigrid Rutfjäll Tänndalen 29-4-81 Lydopptak 29.04.1981 - Fra Asta: Dette intervjuet med Sigrid Rutfjäll er gjort av Lajla Mattsson Magga i Tänndalen 29.04.1981. Intervjuet er på 49 minutter og inneholder følgende: Storm på Genesaretsjøen. La de små barn komme til meg. Juleevangeliet. Reise til Käringsjö med hest om våren. Biegke Genesareten jaevresne; Baajede maanah mov gåajkoe båetedh.Jupmele reakadovvi. Gosse Kärringsjö:se vöölki hierkine gijren, guktie hierkie maahte badtnani. Kommentar til fortellinga om reise til Kärringsjön: Hun sier i innledningen at egentlig heter sjøen Loebpelejaevrie, som blir Tjärnsjön på svensk. Hør også Sigrid på A 121b, A 121c, A 248, A 249 og A 312. Merknad: Dette og påfølgende intervju er de to siste som er gjort med henne, litt over en måned før hun døde, 9.06.1981. Hun sier i innledningen at stemmen er ikke helt god, men det er lett å høre hva hun sier. Blander språkene en del, og kommer med egne betraktninger rundt bibelfortellingene, noe som gir dem litt andaktspreg. Hun har gitt muntlig tillatelse om utgivelse. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.