Intervju med Saara Bekelius, 28.4.1981 (Band I)

Tidsrom 1981 - 1981

Saara Bekelius, 28.4.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Saara Bekelius, 28.4.1981 00:48:06
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0018/0006
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0018: A-ráidu nr. 304-325
0006: A 309: Band I, 28/4-1981, Saara Bekelius Lydopptak 28.04.1981 - Fra Asta: Sara Margaretha Larsson Bexelius, født 26.11.1918, ble intervjuet på sørsamisk (sørlig dialekt) av Lajla Mattsson Magga 28.04.1981. Opptaket er på 49 minutter og hun forteller om sin barndom og om samvær med besteforeldrene. Hør også A 310. Disse to intervjuene er gjort på samme dag. Merknad: Hun har gitt muntlig tillatelse om utgivelse. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.