Intervju med Margit Steinfjell, 18.8.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Margit Steinfjell, 18.8.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Margit Steinfjell, 18.8.1981 00:47:35
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0016/0001
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0016: A-ráidu nr. 263-283
0001/0001: A 263: Margit Steinfjell 18/8-81/SI A263 Margit Steinfjell Lydopptak 18.08.1981 - Fra Asta: Margit Steinfjell, født 04.08.1913 ble intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga 18.08.1981. Intervjuet er på ca 43 minutter. Hun forteller først om hvordan samer tok navn etter fjell som de hadde tilknytning til. Videre forteller hun om barndommen, blant annet om skolegang på Finnemisjonens skole for sørsamiske barn i Havika utenfor Namsos. Etter endt skolegang jobbet hun som tjenestejente, noe hun også forteller om. Margit var flink til å sy, og hun forteller detaljert om hvordan en syr en sekk, hun forteller om navn på ulike sko og navn på senetråd. Merknad: Margit var flink til å sy, og hennes kunnskap kommer godt fram når hun forteller om de tre siste temaene i intervjuet. Ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt. For å kunne høre intervjuet, må en gå inn på filer og videre derfra. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.