Intervju med Oskar Joma, Nyviksmoen, 15.09.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Oskar Joma, Nyviksmoen, 15.09.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Oskar Joma, Nyviksmoen, 15.09.1981 00:46:28
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0020
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: A-ráidu nr. 242-261
0020: A 261: lps Sydsamiska. Insp. 15.09.1981. Oskar Joma, Nyviksmoen, f. 01.01.1914 Lydopptak 15.09.1981 - Fra Asta: Oskar Jåma født 01.01.1914 ble intervjet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga i 1981. Opptaket er på 41 minutter og inneholder følgende: 1. Betraktninger om utviklingen i reindrifta. 2. Første høsten han var med i reinskogen, om ulv og andre rovdyr. 3. Omtale av forskjellige typer reinhorn. De to første fortellingene er lagt ut på www.arkivverket.no/Samisk arkiv/Tråante 2017. Merknad: Ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt. Men tillatelse ble gitt av datter, Ingrid Jåma, før hans fortellinger ble lagt på arkivets nettside. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.