Intervju med Sigrid Granefjäll, 14.09.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Sigrid Granefjäll, 14.09.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Sigrid Granefjäll, 14.09.1981 00:46:35
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0018
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: SI A242-261
0018/0018: A 259: Lps Sydsamiska. Insp. 14.09.1981. Sigrid Granefjäll, f. 1901-05-30/SI A259 Sigrid Granefjell Lydopptak 14.09.1981 - Sigrid Granefjell, født 30.05 1901, ble i 1981 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Opptaket er på 47 minutter og omhandler følgende: 1. Hvor hun ble født, gikk på skole og hva hun gjorde etter skolens slutt. 2. Tjenestejente hos lappefogd Brede og andre jobber hun har hatt. 3. Giftermål. 4. Hvordan det var å arbeide på jernbanen. 6. Kirkehelg i Ankarede. 7. Bryllup. 8. Når samisk brukes lite, blir mange ord glemt. 9. Drukningsulykke i Kultsjön. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.