Intervju med Margareta Mattson, 13.09.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Margareta Mattson, 13.09.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Margareta Mattson, 13.09.1981 00:35:14
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0017
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: A-ráidu nr. 242-261
0017: A 258: Lps Sydsamsika. Insp. 13.09.1981. Margareta Mattson, f. 19.06.1906 Lydopptak 13.09.1981 - Fra Asta: Lajla Mattsson Magga har i 1981 gjort et opptak på sørsamisk med Margareta Mattsson, født 19.06.1906.Opptaket er på 36 min. og omhandler følgende: 1. Om når hun fikk være med på kirkehelg. 2. Ulike typer skohøy. 3. Når hun var hos sin aahka/bestemor. 3.Skolegang i Glen. 4. Nyttårsmesse.5. Hvordan man steller i stand bellinger til skosøm. Merknad: Muntlig løfte om tillatelse til utgivelse er gitt. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.