Intervju med Per Torkelsson, Skæhkere / Skäckerfjäll, 10.09.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Per Torkelsson Skæhkere, 10.09.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Per Torkelsson Skæhkere, 10.09.1981 00:44:26
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0016
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: A-ráidu nr. 242-261
0016: A 257: Lps Sydsamiska. Insp. 10.09.1981. Per Torkelsson Skæhkere, f. 21.05.1961 Lydopptak 10.09.1981 - Fra Asta: Per Torkelsson ble født 21.05.1916 og bodde i Skæhkere / Skäckerfjäll. I september 1981 gjorde Lajla Mattsson Magga et opptak med han på sørsamisk. Opptaket er på 45 minutter. Av temaer kan nevnes: 1. Forskjellig benevnelse på snø. 2. Arbeid med rein i Skäckerfjäll, beskrivelse av landskap, om reinhorn. 3. Fortellinger fra barndommen.1. Lopmi bijre. 2.Goh Klemment jih Piere bovtsh tjöönghkeminie, magkeres laante Skähkere lea, ånnetji tjåerviej bijre. 3. Maana mujhtese. Hør også Per på A 364. Merknad: Har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Ikke egnet til å legge på nett, fordi fortellingene flere steder er usammenhengende og uten poeng. Fortellingen om arbeid med rein fra 18 til 22 min. er bra. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.