Intervju med Per Torkelsson, Skæhkere / Skäckerfjäll, 10.09.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Per Torkelsson Skæhkere, 10.09.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Per Torkelsson Skæhkere, 10.09.1981 00:44:26
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0016
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: SI A242-261
0016/0016: A 257: Lps Sydsamiska. Insp. 10.09.1981. Per Torkelsson Skæhkere, f. 21.05.1961/SI A257 Per Torkelsson Lydopptak 10.09.1981 - Fra Asta: Per Torkelsson ble født 21.05.1916 og bodde i Skæhkere / Skäckerfjäll. I september 1981 gjorde Lajla Mattsson Magga et opptak med han på sørsamisk. Opptaket er på 45 minutter. Av temaer kan nevnes: 1. Forskjellig benevnelse på snø. 2. Arbeid med rein i Skäckerfjäll, beskrivelse av landskap, om reinhorn. 3. Fortellinger fra barndommen.1. Lopmi bijre. 2.Goh Klemment jih Piere bovtsh tjöönghkeminie, magkeres laante Skähkere lea, ånnetji tjåerviej bijre. 3. Maana mujhtese. Hør også Per på A 364. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.