Intervju med Laila Renander, Jacob Renander, 10.9.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Laila Renander, Jacob Renander, 10.9.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Laila Renander, Jacob Renander, 10.9.1981 00:37:18
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0015
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: A-ráidu nr. 242-261
0015: A 256: Lps Sydsamiska. Insp 10/9-81. Laila Renander, f. 25.02.1912. Jacob Renander, f. 30.11.1906 Lydopptak 10.09.1981 - Fra Asta: Laura Renander, f. 25.2.1912 og Jakob Renander, f. 30.11.1906, ble i 1981 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Opptaket varer i 38 minutter og inneholder følgende: 1. Ei lita jentes bønn, et minne fra barndommen. 2. Hvordan de skulle ta tyvfiskere og båttyver.3. Om da en språkforsker drakk så mye reinmelk at han fikk vondt i magen. 4. Joik og sang av begge. Merknad: De har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Språkforskeren var Lagerkrantz, og han nevnes med navn. Må kanskje ta bort navnet? Men det skjedde ikke noe verre enn at han fikk vondt i magen av at han drakk for mye reinmelk. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.