Intervju med Sigrid Rutfjäll 24.11.1979

Tidsrom 1979 - 1979

Sigrid Rutfjäll 24.11.1979


Tittel Lengde Medvirkende
Sigrid Rutfjäll 24.11.1979 00:46:50
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0007
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: A-ráidu nr. 242-261
0007: A 248: Sigrid Rutfjäll 24/11-79. 1. Hur man förr levde i äktenskap, hur än man hade det, man kan skilja sig idag. 2. Fråga var hon føddes, hennes föräldrars namn, vad hon gjorde efter nauvarden, iiga hos sin syster, hur griser störde morgonandakt,... Lydopptak 24.11.1979 - Fra Asta: Sigrid Rutfjäll, Tänndalen, Härjedalen, i samtale med Lajla Mattsson Magga på sørsamisk i november 1979. Intervjuet er på 47 minutter, og alle fortellingene, unntatt en, er transkribert, PA/1030/G/L0003/0248. Hun snakker om følgende temaer: 1. Hvordan man før levde sammen i ekteskap uten å skilles 2.Sørsamisk sang, to vers 3. Hvor hun ble født, foreldrenes navn. 4. Hva hun gjorde etter nattverden (ikke transkribert). 5. Da hun var tjenestejente hos sin søster. 6. Hvordan grisunger forstyrret morgenandakten. 7. Kaffe- og tobakksmugling. Merknad: Sigrid har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Gjelder også tema 1, men her bør antakelig fornavnet på den første kvinnen som blir omtalt slettes. Ellers er det ingen personopplysninger i denne fortellinga, som ellers er fortalt på en god og trygg måte. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.