Intervju med Bengt Thomasson 3.10.1979

Tidsrom

Bengt Thomasson, 3.10.1979


Tittel Lengde Medvirkende
Bengt Thomasson, 3.10.1979 00:39:55
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0006
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: A-ráidu nr. 242-261
0006: A 247: LOS 3/10-79. Thomasson Bengt. Lydopptak 03.10.1979 - Fra Asta: Bientie (Bengt) Thomasson, f. 1922, fra Kittelfjäll, forteller til Lajla Mattsson Magga på sørsamisk i 1979. Intervjuet er på 41 minutter og han forteller om barndommen, hva han har gjort i sitt liv, skoleminner og funderinger om hvorfor det fins så mange ungkarer. Han har også betraktninger om samisk språk. I fortellingene nevner han mange stedsnavn, alle på sørsamisk. Merknad: Har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.