Intervju med Tycko Åhren, Eve Pettersen, 16.3.1979

Tidsrom 1979 - 1979

Tycko Åhren, Eve Pettersen, 16.3.1979


Tittel Lengde Medvirkende
Tycko Åhren, Eve Pettersen, 16.3.1979 00:46:25
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0005
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: SI A242-261
0005/0005/0005: A 246: 16/3 Tycko Åhren. 16/3 Eve Pettersen/SI A246 Nils Tycko Åhren, Eva Pettersson/SI A246 Nils Tycko Åhren, Eva Pettersson Lydopptak 16.03.1979 - Fra Asta: Nils Tycko Åhren, f.29.05.1900 og Eva Pettersson, 24.12.1916, forteller til Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Nils Tycko Åhren forteller om en sensommerdag med dårlig vær, som ble brukt til kortspill. han forteller også om vedhogst og to skoterhistorier. Lengde ca. 20 min. Hør også Tyko på A 114, A 244, A 246, A 264. Eva Pettersson forteller om sin barndom, der reinpest og ulv gjorde så store inngrep i reinhjorden deres at de måtte livnære seg av kyr, geiter og sauer. Hun forteller videre om skolegang, at hun jobbet som tjenestejente etter at hun hadde lest for presten, og til slutt forteller hun historier som hun har hørt av sin morfar. Det er en brå slutt på intervjuet. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.