Intervju med Tyiko Åhrén, 15.3.1979

Tidsrom 1979 - 1979

Tyiko Åhrén, 15.3.1979


Tittel Lengde Medvirkende
Tyiko Åhrén, 15.3.1979 00:45:51
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0004
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: SI A242-261
0004/0004: A 245: 15/3-1979. Tyko Åhrén. Aajja Piere, dihte lij soptsestamme akten siejten bigre. Gieädtja dam jih dam maaram byöpmedidh./SI A245 Nils Tycko Åhren Lydopptak 1979 - Fra Asta: Nils Tycko Åhren, f. 29.05.1900, forteller på sørsamisk til Lajla Mattsson Magga. Lengden på intervjuet er på 46 min, og deler av intervjuet er transkribert, tilsammen 12 sider, PA/1030/G/L0003/0245. Innhold: En fin historie om Aajja Piere, som var flink til å hjelpe andre. Om ei jente som lot som om hun lette etter ei skjærnål blant brent skrot for å vise hva hun mente om en gutts oppførsel. Neverlegging av kåte. Navn på forskjellige kjøttstykker og om hvem som skulle ha de forskjellige stykkene. En fortelling som ikke skal publiseres. Vårflytting. Om saajvoe. Om da han så en mann som bare forsvant. Deler av opptaket er klausulert, og det må søkes spesielt for å høre på det. Hør også Tyko på A 114, A 244, A 246, A 264. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.