Intervju med Tyiko Åhrén, 15.3.1979

Tidsrom 1979 - 1979

Tyiko Åhrén, 15.3.1979


Tittel Lengde Medvirkende
Tyiko Åhrén, 15.3.1979 00:43:39
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0003
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: A-ráidu nr. 242-261
0003: A 244: 15/3-79. Tyiko Åhrén. Flyttning av renar till Röros. Dåliga köttpriser. Hur äldre mænniskor hade det. Som dræng hos Ante Olofson. Lydopptak 1979 - Fra Asta: Nils Tycko Åhren, f. 29.05.1900, forteller på sørsamisk til Lajla Mattsson Magga i 1979. Intervjuet varer i 44 minutter, og deler av det er transkribert, 12 sider, iberegnet liten ordliste, PA/1030/G/L0003/0244. Innhold: Om salg av livrein til Røros, sendte reiner med tog, dårlige kjøttpriser. Hvor gamle mennesker ble sendt. Flytting fra Frostviken til andre samebyer. Vinterflytting med rein og pulk. Hør også Tyko på A 114, A 245, A 246, A 264. Merknad: Tyko har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Ustrukturert begynnelse, transkribert tekst begynner etter ca. 1.35 min. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.