Intervju med Tyiko Åhrén, 15.3.1979

Tidsrom 1979 - 1979

Tyiko Åhrén, 15.3.1979


Tittel Lengde Medvirkende
Tyiko Åhrén, 15.3.1979 00:43:39
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0003
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: SI A242-261
0003/0003/0003: A 244: 15/3-79. Tyiko Åhrén. Flyttning av renar till Röros. Dåliga köttpriser. Hur äldre mænniskor hade det. Som dræng hos Ante Olofson./SI A244 Nils Tycko Åhren/SI A244 Nils Tycko Åhren Lydopptak 1979 - Fra Asta: Nils Tycko Åhren, f. 29.05.1900, forteller på sørsamisk til Lajla Mattsson Magga i 1979. Intervjuet varer i 44 minutter, og deler av det er transkribert, 12 sider, iberegnet liten ordliste, PA/1030/G/L0003/0244. Innhold: Om salg av livrein til Røros, sendte reiner med tog, dårlige kjøttpriser. Hvor gamle mennesker ble sendt. Flytting fra Frostviken til andre samebyer. Vinterflytting med rein og pulk. Hør også Tyko på A 114, A 245, A 246, A 264. Merknad: Tyko har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.