Intervju med Sigrid Rutfjäll, Tänndalen. Edvard Villenfeldt, Brändåsen

Tidsrom 1986 - 1986

Sigrid Rutfjäll, Tänndalen. Edvard Villenfeldt, Brändåsen.


Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0007/0003
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0007: A-ráidu nr. 121- 134
0003: SI 121- A- b Sigrid Rutfjäll, f. 09.08.1898, Tänndalen. Edvard Villenfeldt, Brändåsen. Ka- kop 1986 Lydopptak 1986 - Fra Asta: Edvard Villenfeldt og Lovisa Villenfeldt, Brändåsen, ble intervjuet på sørsamisk av Sig-Britt Persson i 1978. Lovisa kommer inn på slutten av intervjuet. Innhold: Reinflyttinger, tiggerreise til Hälsingland, flytting fra Käringsjön til Brändåsen. Merknad: Ikke påført om tillatelse til utgivelse er gitt. Edvard Villenfeldt jïh Lovisa Villenfeldt, Brändåsen, gihtjehtamme sjïdtin Sig-Britt Perssonistie saemiengïelesne 1978. Lovisa lea meatan gihtjehtimmien minngiegietjesne. Sisvege: Juhteme bovtsigujmie, åånedimmiefeeleme Hälsinglaantese, juhtemem Käringsjøen luvhtie Brändåsen gåajkoe. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.