Intervju med Sigrid Rutfjäll, Tänndalen. Edvard Villenfeldt, Brändåsen

Tidsrom 1986 - 1986

Sigrid Rutfjäll, Tänndalen. Edvard Villenfeldt, Brändåsen.


Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0007/0002
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0007: SI A121- 134
0002/0002/0002: SI 121- A- b Sigrid Rutfjäll, f. 09.08.1898, Tänndalen. Edvard Villenfeldt, Brändåsen. Ka- kop 1986/SI A121b Sigrid Rutfjäll /SI A121b Sigrid Rutfjäll Lydopptak 1986 - Fra Asta: Sigrid Rutfjäll, f. 09.08.1898 i Frostviken, bosatt i Tänndalen, ble 1.06.1978 intervjuet av Sig Britt Persson på sørsamisk om samisk matlaging. Dette er ei fortelling med mye tradisjonskunnskap, der hun deler av sin kunnskap både når det gjelder kjøtt, blodmat, fisk, vekster i naturen og reinmelk. Hun tar også med betydningen av å takke for maten. Intervjuet varer i 54 minutter. Deler av intervjuet, 6 sider, er transkribert, PA/1030/G/ L0003. Hør også Sigrid på: A 121c, A 248, A 249, A 311, A 312 Merknad: Sigrid Rutfjäll har gitt muntlig løfte om tillatelse til utgivelse. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.