Intervju med Klement Klemensson, Frostviken

Tidsrom 1986 - 1986

Klement Klemensson, Frostviken


Tittel Lengde Medvirkende
Klement Klemensson, Frostviken 00:40:33
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0007/0001
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0007: SI A121- 134
0001/0001: SI 121- A - a Klement Klemensson, F. 1907- 05- 18, Frostviken. Ka- kop 1986/SI A121a Klement Klementsson Lydopptak 1986 - Fra Asta: Klement Klementsson,født 18.05.1907, Frostviken, forteller til Lajla Mattsson Magga på sørsamisk: Gedtie krievvieh bijre. Båeries seasan bijre. Bienjen bijre, Luste vajese. Tamrein som er blitt ville.Om en gammel faster. Om en hund. En artig historie. Mange stedsnavn nevnt i fortellingene. Luste vajese er en artig fortelling om fire egg i en papirpose på en biltur.Kan egne seg til bruk i skolen. Hele teksten er transkribert, 9 sider, PA/1030/G/ L0003). Hør også: A 315, A 316, A 317, A 318, alle utført i 1981, A 426 fra 1982 Klement Klementsson, reakadamme 18.05.1907, Frööstegisnie, soptseste Lajla Mattson Maggese saemiengïelesne: Gedtie krievviej bïjre. Båeries seasan bïjre. Bïenjen bïjre, Luste vaajese. Gellie sijjienommh neebnesovveme soptsesinie. Luste vaajese njieljie munniej bïjre aktene paehperepåassenisnie aktene bïjlefeelemisnie. Gåarede dam skuvlesne nuhtjedh. Abpe teekste lea transkriberadamme, 9 sæjroeh, PA/1030/G/ L0003). Goltelh aaj A 315, A 316, A 317, A 318, gaajhkh dorjesovveme 1981, A 426 jaepeste 1982 Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.