Intervju med Majja Lifjäll. Anders Åhren, Insp. Storuman 29.8.1977

Tidsrom 1977 - 1977

Majja Lifjäll. Anders Åhren, Insp. Storuman 29.8.1977


Tittel Lengde Medvirkende
Majja Lifjäll. Anders Åhren, Insp. Storuman 29.8.1977 00:46:03
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0006/0015
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0006: SI A104-120
0015/0015/0015: Majja Lifjäll, f. 1918. Soptsh gosse Rysslanderne lij orreme. Anders Åhren, f. 1912. Insp. Storuman 1977-08-29. Ka-kop.1986./SI A118 Majja Lifjell og Anders Åhren./SI A118 Majja Lifjell og Anders Åhren. Lydopptak 1977 - Fra Asta: Majja Lifjell, f. Jåma 23.05.1918 ble intervjuet 29.08.1977 om ei reise til Russland, der de også besøkte samer på Kolahalvøya. Lengde 20 min. Anders Åhren, født 1912 ble intervjuet 29.08.1977, der han forteller om arbeid med rein for samebyer (sijhth) i Frostviken, en historie om en lappefogd, om skole og samisk språk, forhold til bønder, reise til samekonferanse i Tana. Intervjuet kommer etter Maja Jåmas fortelling og varer 27 minutter. Hør også Anders på A117. Begge intervjuene er på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga. Merknad: Begge har gitt muntlig tillatelse til utgivelse av sitt intervju. Majja Lifjell, r. Jåma 23.05.1918 gihtjehtamme sjïdti 29.08.1977 akten feelemen bïjre Russlaantese, gusnie aaj saemieh vaaksjoejin Kolanjaarkesne. Vaasa 20 minudth. A 118 Anders Åhrén, reakadamme 1912 gihtjehtamme sjïdti 29.08.1977, gusnie soptseste barkoen bïjre bovtsigujmie sïjtide Frööstegisnie, akte soptsese saemienfåvhtan bïjre, skuvlen jïh saemien gïelen bïjre, tsiehkien bïjre båantide, feelemen bïjre saemienkonferansese Deatnusne. Gihtjehtimmie Maja Jåman soptsesen mænngan båata jïh 27 minudth vaasa. Goltelh Aantam aaj daesnie: A117. Lajla Mattsson Magga gåabpegh gihtjehtimmieh saemiengïelesne dorjeme. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.