Intervju med Margarehta Winka, Namsskogan, 4.3.1980, Paul Vesterfjell, Namsskogan, 9.3.1980

Tidsrom 1980 - 1980

Margarehta Winka, Namsskogan, 4.3.1980, og Paul Vesterfjell, Namsskogan, 9.3.1980


Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0005/0005
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0005: SI A87-103
0005/0005/0005: Margarehta Winka, f.1890-08-25, Inspelat 1980-03.04, Namskogan. Paul Vesterfjell, f. 1921-02.09, Inspelat 1980-03-09, Namskogan. (Geahca m.: A93, A361-A363, A365, A366. Ka-kap. 1985. Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 7,5 (19)/SI A91 Margareta Vinka, Paul Vesterfjell/SI A91 Margareta Vinka, Paul Vesterfjell Lydopptak nr. U1/L0005/0005 /04.03.1980 - 09.03.1980 - Margarehta Winka, f.1890-08-25, Inspelat 1980-03.04, Namskogan. Paul Vesterfjell, f. 1921-02.09, Inspelat 1980-03-09, Namskogan. (Geahca m.: A93, A361-A363, A365, A366. Ka-kap. 1985. Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 7,5 (19). Fra Asta: Første opptak er med Margareta Vinka, født 25.08.1890.Bosatt i Tärna Det er innspilt 4.3.1980, er på 5 minutter og handler om ei lue sydd av lomskinn (guertie). I förteckning över Israel Ruongs samling (ULMA 35280 XXIV:9, Tärna, LPL) kommer det fram at hun er med på følgende bilder: Bilde 15: 1 foto av MV. Bilde 16: MV og Oskar E Andersson i Umbyns lappby. Rast ved Bångfjället. Bilde 18: MV sammen med Olof Andersson – Omma. Neste opptak er med Paul Vesterfjell, født 9.02.1921, spilt inn 9.3.1980 på Namskogan, ca. 24 min. Omhandler følgende: 1. Fortelling fra Bindal om en samefamilies tragedie. 2. Hvordan en same ble mistenkt for å være trollkyndig. 3. En humoristisk fortelling. 4. Fortellingen om da Vår Herre skulle komme seg over ei stor elv. 5. Hvordan det hadde seg av rypa har fjær på føttene. 6. Uforklarlige hendelser. 7. Fortelling om en same som hadde kjøpt en gård. 8. Reingjeting (mye bakgrunnstøy). Dere kan også høre Paul på følgende opptak: A 93, A 361, A 362, A 363, A 365, A 366, A 526, A 527. Begge opptakene er på sørsamisk, utført av Sig-Britt Persson. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.