Ruong, Frette ja Jernslettena sámegielčoakkáldat / Ruong, Frette & Jernslettens samiskspråkkolleksjon: Johan Martin Stenfjell, "Reinlokk" (1982)

Tidsrom

Driving av rein; Johan Stenfjell


Tittel Lengde Medvirkende
Driving av rein; Johan Stenfjell 00:02:43
Reinlokk; Johan Stenfjell 00:01:00
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1033/U/Ua/L0001
Lenke til Arkivportalen
PA-1033: Ruong, Frette & Jernslettens samiske språkkolleksjon
U: Lydopptak.
Ua: Lydkassetter
L0001: Audiokassettsamling Ruong, Frette, Jernsletten
Lydopptak 1982 - I disse opptakene får vi høre Johan Martin Stenfjell framføre to eksempler på reinlokk. Disse har han selv brukt da han drev med reindrift i Kolbotn reinbeitedistrikt, nå Voengel Njaarke. -
Referanser