Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005) - Riksarkivaren, skriftserie, 19

Source information


Link to Arkivportalen
Publikasjoner utgitt av Arkivverket -: Riksarkivaren, skriftserie
19: Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005)
Publications - Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene. Riksarkivaren, skriftserie, 19. Universitetsforlaget - Oslo 2005. ISBN 82-15-00686-8 State archives Departmental institutions Books, publications, printed materials

References


User settings