Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567, bind 1: Rekneskap for Akershus len 1557-1558, Astaref: PUBL/PUBL-001/C/0001

Source information

PUBL/PUBL-001/C/0001
PUBL-001: Publikasjoner utgitt av Arkivverket
C: Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
0001: Bind 1: Rekneskap for Akershus len 1557-1558
Account books for feudal overlords (lensregnskap) no. 1 /1557 - 1558 - Utgitt 1937 av Riksarkivet. Accountancy and taxes Sheriff accounts State archives Danish-norwegian central services

References


User settings