Krigskollegiet, Krigskancelliet, Refererede sager (1701-1763), vol. 1057-1060: 1720

Source information


Link to Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
1057-1060: Refererede sager
Other source no. 1057-1060/1720 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. State archives Danish-norwegian central services Defence

References


User settings