Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat, Journaler (1736-1771), pk. 58: Journal no. 10, 1763-1765

Source information


Link to Arkivportalen
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat -: Journaler (1736-1771)
58: Journal nr. 10
Journal no. 58/1763 - 1765 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Bindene, der er nummereret 1-14 på ryggen, svarende til numrene i den 1820 optagne registratur, er forsynet med alfabetiske registre for eller bag. For at spare unødige ekspeditioner er det med et kryds foran nummeret angivet, om den pågældende sag er bevaret blandt journalsagerne. Parentes omkring krydset betyder, at kun en mindre del af sagen, oftest blot en følgeskrivelse, er bevaret. I øvrigt er de gamle frem- og tilbagevisninger, som synes begyndt i litra C, blevet kontrolleret, og det er ved understregning angivet, i hvilken journalsag den fremviste indkomne skrivelse skal søges. Journals Trade State archives Danish-norwegian central services

References


User settings