Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat, Projektprotokoller (1736-1754), pk. 37: Projekt Protokol A, 1736-1740

Source information


Link to Arkivportalen
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat -: Projektprotokoller (1736-1754)
37: Projekt Protokol A
Other source no. 37 /1736 - 1740 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Med alfabetisk register. Indeholder i sidens højre spalte ekstrakter af indkomne projekter, i dens venstre oprindelig såvel de kommitteredes betænkninger som de af de deputerede trufne afgørelser. Fra januar 1737 er de første indført i de særlige deliberationsprotokoller (nr. 39-40). Trade State archives Danish-norwegian central services

References


User settings