Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat, Koncessions- og privilegieprotokoller (1735-1771), pk. 24: Dansk-Norsk Privilegie-Protokol E, 1769-1771

Source information


Link to Arkivportalen
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat -: Koncessions- og privilegieprotokoller (1735-1771)
24: Dansk-Norsk Privilegie-Protokol E
Other source no. 24 /1769 - 1771 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Protokollerne, som alle er forsynet med et alfabetisk register foran, indeholder privilegier og bevillinger til handel, anlæg og drift af fabrikker samt anvendelse af særlige fabrikationsmetoder. Endvidere oktrojer for handelsselskaber, konfirmationer på enkekasser o.a. understøttelsesselskaber og brandkasser ligesom også fundatser for tugt- og manufakturhuse. Trade Industry Factories State archives Danish-norwegian central services

References


User settings