Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen, Jødeaksjoner, no. 6: Arrests of Jews 1942, Oslo 372-611, Astaref: RA/S-1329/G/Ga/L0006

Source information

Riksarkivet RA/S-1329/G/Ga/L0006
Link to Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0006: Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 372-611
Other source no. 6 /1942 - Arrestasjoner av jøder i Oslo 372-611. Nr. 377, 379, 384, 399, 401, 408-410, 413, 415, 422-423, 426, 431, 435, 447, 449, 451-452, 454, 457, 461, 466, 471, 479, 484, 490, 492, 494, 499-500, 505-506, 511, 514, 519-520, 524-599 og 604-610 mangler. - Arrestasjonene av jøder høsten 1942 er dokumentert med eget saksomslag for hver sak. Sakene ligger i boksene Ga 1 til 6 foruten at jødiske flyktninger er omtalt i boksene Ga 7 og 8. Materialet er organisert etter om personene var bosatt i Oslo eller i resten av landet. Sakene ligger i mapper ordnet etter løpenummer. For å finne fram til saksdokumentene for bestemte personer kan en søke i registre. For jøder bosatt i Oslo: register i Ckd 59. For jøder bosatt i resten av landet: register i Ckd 61. Personalia Second world war State archives Departmental institutions Police and sheriffs Holocaust Genocide

References

Restricted The content may be restricted to other users if you share the links below, depending on their permissions.

User settings


You have to be logged in to send feedback.