Survey book for Nesseby lensmann 1914-1929

Source information


Link to Arkivportalen
Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)* Survey book no. 3 /1914 - 1929 - Aut. 03.07.1914 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Property Surveying State archives Departmental institutions

References


User settings