Survey book for Nesseby lensmann 1887-1907

Source information


Link to Arkivportalen
Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)* Survey book no. 1 /1887 - 1907 - Aut. 07.04.1888 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Property Surveying State archives Departmental institutions

References


User settings