Survey book for Kistrand lensmann 1858-1882

Source information


Link to Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Kistrand* Survey book no. 1/1858 - 1882 - Avskrift av oppmålingsprotokoll. Property Surveying

References


User settings