Survey book for Hasvik lensmann 1938-1944

Source information


Link to Arkivportalen
Lensmannen i Hasvik (hos Finnmarkseiendommen)* Survey book no. 4 /1938 - 1944 - Autoriserrt 28.07.1937 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Property Surveying State archives Departmental institutions

References


User settings