Church book from Melhus parish, Hølonda local parish 1826-1841 (1653P), Astaref: SAT/A-1456/691/L1073

Source information

SAT/A-1456/691/L1073
Link to Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 691: Melhus
L1073: Ministerialprotokoll, Melhus prestegjeld, Hølonda sokn
Parish register (official) no. 691A05 /4/1826 - 1841 Sør-Trøndelag county
Melhus parish
Hølonda local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for Melhus, Flå, Leinstrand og Hølonda sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Liste som er ført felles for alle sokn (vaksinerte) ligger under Melhus hovedsokn. Church books Ministerial books Personalia Engagements, banns and marriage Deaths and burials Emigrations and change of domicile State archives The church

References


User settings