Landed property index for Søndre Trondhjems amt 1838

Source information


Link to Arkivportalen
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 15: Søndre Trondhjems amt
Landed property index no. 15 /1838 Sør-Trøndelag county
- Land register Property Books, publications, printed materials

References


User settings