Landed property index for Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 1838, Astaref: PUBL/-/-/Bind 11

Source information

PUBL/-/-/Bind 11
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 11: Søndre Bergenhus amt: Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods
Landed property index no. 11 /1838 Hordaland county
Sunnhordland og Hardanger bailiwick
Rosendal barony
Lyse kloster bailiwick
- Land register Property Books, publications, printed materials

References


User settings