The Norwegian army 1628-1900 (1818): Charts compiled by Olai Ovenstad, Astaref: RA/-

Source information

Riksarkivet RA/-
-: Riksarkivets bibliotek
Military roll no. - /1628 - 1818 - Ovenstad, Olai - Den norske hær 1628-1900. 53 plansjer, utarbeidet 1920-1948. Tross tittelen går ikke plansjene lenger enn til 1818. Ovenstads opprinnelige ambisjon kan ha vært å lage plansjer for hele tidsrommet 1628-1900. Military muster rolls Soldiers and officers State archives Defence

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.