Church book from Strinda parish, Bakke local parish 1727-1779 (1660P), Astaref: SAT/A-1456/606/L0276

Source information

SAT/A-1456/606/L0276
Link to Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 606: Strinda
L0276: Ministerialprotokoll, Strinda prestegjeld, Bakke sokn
Parish register (official) no. 606A01 /2/1727 - 1779 Sør-Trøndelag county
Strinda parish
Bakklandet (Bakke) local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for Lade, Bakke, Malvik, Bratsberg og Mostadmarken sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for alle sokn, diverse notatsider, ligger under Lade hovedsokn. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Engagements, banns and marriage Deaths and burials State archives The church

References


User settings