Church book from Støren parish, Budal local parish 1788-1815 (1648P), Astaref: SAT/A-1456/687/L0995

Source information

Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1456/687/L0995
Link to Arkivportalen
Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag 687: Støren
L0995: Ministerialprotokoll, Støren prestegjeld, Budal sokn
Parish register (official) no. 687A03 /4 /1788 - 1815 Sør-Trøndelag county
Støren parish
Budal local parish
Den originale kirkeboken er ført felles for hele prestegjeldet. Døpte fra 1810 og dagsregister 1788-1833 er ført i avdelinger for hvert av soknene Støren, Horg, Soknedal og Budal. I den digitaliserte versjonen er disse sidene for de enkelte sokn samlet og fremstår som egne bøker. Listene som er ført felles for alle sokn ligger under Støren hovedsokn. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings State archives The church

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.