Vadsø kvinnelag Møteprotokoll 1971-1980 (1989), Astaref: FMFB/A-1054/A/L0003

Source information

Troms and Finnmark region library FMFB/A-1054/A/L0003
Link to Arkivportalen
A-1054: Vadsø Kvinnelag
A: Møtebøker
L0003: Møteprotokoll
Minutes 1971 - 1980 - Vadsø Kvinnelag ble stiftet på 1950-tallet som en avdeling av Norsk kvinneforbund. Norsk Kvinneforbund (stiftet i 1954) var en sammenslutning av Norges Husmorlagsforbund og Norges Demokratiske Kvinneforbund (stiftet 1948). Organisasjonens formål var å samle og aktivere kvinner til innsats for fred, frigjøring, solidaritet og trygging av barns og ungdommers rettigheter. Vadsø Kvinnelag ble lagt ned i 2000. Meeting protocols Private archives Organisation and company archives

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.