Letter from J.Raattamaa to Isak Tiberg , Astaref: FMFB/A-1082/F/Fa/L0009

Source information

Troms and Finnmark region library FMFB/A-1082/F/Fa/L0009
Link to Arkivportalen
Elise Balos brevsamling F: Brevsamling
Fa: Predikantbrev
L0009: Brav fra J. Raattamaa v/Isak Tiberg
Other source 1890 - Brevet er datert i 1890 i Saivonmuotka. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Letters and correspondence Sweden Finland Collections Private archives Kven people and kven culture Christian laity

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.